"ХӨХ Танхим"

January 29, 2011

Нэрээ солилоо…

Filed under: сонирхоод үзээрэй — batjargaln @ 2:04 AM

Блогийнхоо нэрийг солилоо. “Хөх Танхим” гэдэг жаахан этгээд нэр сонголоо. Хүмүүс өмнө нь сонсож байгаагүй байх, харин миний хувьд эртний танил нэр, ийм нэртэй телевизийн talk show хийхээр бэлтгэж байгаад амжаагүй юм. Тэгээд интернэтийн уудам хязгааргүй орон зайд санал бодлоо солилцох, сэтгэгдэл эсэргүүцлээ илэрхийлэх хэнтэй ч болов уулзаж байх виртуал танхим байгуулж байна. Хийсвэрдүү юм, гэхдээ бичсэн сэдэвтэй маань холбоотой өөрийн санал бодлоо нээлттэй, хурц, чөлөөтэй илэрхийлсү хэмээн хүсэв. Хэн бүхэнд нээлттэй…

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: